chia sẻ

Cách viết Quy trình-Checklist Để phát triển hệ thống kinh doanh

Nếu bạn đang phát triển hệ thống, thì bạn buộc phải xây dựng được các quy trình. Quy trình bán lẻ, Quy trình tuyển thành viên đội nhóm, Quy trình tư vấn khách hàng-đại lý, Quy trình đào tao...
Và nếu bạn chưa biết cách làm sao để viết quy trình hiệu quả thì theo dõi video này của thầy Dự nhé


https://www.youtube.com/watch?v=fF7qQ8ljVkU

No comments:

Post a Comment

 
Ky nang ban hang ky-nang-ban-hang
10 10 1125 (c) by
Google